Bygge

Nybyggnationen är nu i stort sett avslutad. Däremot så kvarstår en del besiktningar samt anslutning till kommunalt VA och permanent el.