Bygge

Nybyggnationen är nu i stort sett avslutad. Däremot så kvarstår en del besiktningar samt anslutning till kommunalt VA och permanent el.

Uppgradering av hemsida

Hej!

 

Det är hög tid för mig att uppgradera min hemsida. Detta kommer ske med hjälp av World Press. Ha lite tålamod eftersom jag samtidigt måste lära mig hur programmet fungerar.